تجهیزات

icon
تجهیزات _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • دسته بندی درختواره تجهیزات بدون محدودیت سطح
  • تعریف مشخصات و ویژگی های تجهیز بدون محدودیت تعداد
  • قابلیت آپلود عکس، آرشیو اسناد و مدارک تجهیزات
  • تعیین محل استقرار و پرسنل و مسئولان مرتبط با تجهیز
  • قابلیت ثبت اطلاعات خرید تجهیز
  • قابلیت تشخیص تجهیزات فعال و غیر فعال در هر لحظه
  • قابلیت تعریف انواع تجهیزات (سیار،ثابت،پایش و...) با امکان تعریف مشخصات هر نوع به صورت پویا به تعداد نامحدود توسط کاربر و با امکان ایجاد ساختار درختی
  • قابلیت مشاهده جزییات هر تجهیز به صورت مجزا
icon