پرسنل

icon
لیست پرسنل _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • امکان مدیریت اطلاعات پرسنل همراه با عکس پرسنلی
  • قابلیت آپلود عکس ومدارک پرسنل
  • انتصاب دوره های آموزشی گذرانده شده توسط پرسنل
  • انتصاب تخصص های پرسنل
  • مدیریت سوابق کاری پرسنل
icon