برنامه ریزی نت

icon
برنامه ریزس نت _ نگهداری تعمیرات(نت) آراد

  • مدیریت و برنامه ریزی هشدارهای پیشگیرانه
  • قابلیت تعریف برنامه ریزی نت پیشگیرانه بر اساس شرایط زمانی: ساعت، روز، هفته، ماه و سال
  • قابلیت تعریف برنامه ریزی نت پیشگیرانه بر اساس استانداردهای قابل اندازه گیری مانند: کیلومتر، ساعت کارکرد، تعداد ضربه و...
  • امکان غیر فعال کردن هشدارها
icon