درباره راژان

گواهینامه ها

icon

برخی توانمندی ها

icon

• طراحي و پياده سازي تخصصي بانك هاي اطلاعاتي و سيستم هاي نرم افزاري

• مشاوره، طراحي و پیاده سازی تخصصي سیستم های حفظ و نگهداری

• مشاوره ، طراحی و پیاده سازی راهکارهای مدیریتی برمبنای هوش تجاری

• مشاوره، طراحي، راه اندازي، پشتيباني، رفع اشكال و بهينه سازي شبكه هاي
كامپيوتري و...

چارت سازمانی

icon
چارت سازمانی راژان