داشبورد

icon
داشبورد _ کنترل ناوگان

  • قابلیت مشاهده تجهیزات,ایستگاهها,خطوط و...
  • قابلیت مشاهده مکان اتوبوسروی نقشه, سرعت,راننده و...
  • قابلیت مشاهده آمارها
icon